بسمه تعالی

راهنمای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

 • پایه ریزی و تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس هدف کلی اجرای قانون نظام معماری و ساختمان ، نظارت و کنترل فنی و تخصص بر امور ساخت و ساز می باشد.در استان هرمزگان نخستین انتخابات اعضای هیات مدیره در سال 1370 برگزار و اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی از سوی جامعه مهندسین عضو نظام مهندسی استان انتخاب شدند.
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در بهمن ماه سال 1375 نیز آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران ابلاغ گردید. در سال 1376 اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی به طور رسمی برگزار گردید که با این انتخابات پایه های ترقی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان بنا نهاده شده شد.

 

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان رشته های هفتگانه مهندسی عمران ، معماری ، مکانیک ، برق ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک را تحت پوشش قرار می دهد.فارغ التحصیلان رشته های مذکور در صورت تمایل می توانند به عضویت سازمان درآیند وکارت عضویت دریافت نمایندو از مزایای عضویت استفاده نمایند.
 • مهمترین خدماتی که سازمان نظام مهندسی به مهندسان عضو ارائه می دهد عبارتند از :

1-     دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی با رعایت سایر شرایط

2-     شرکت در انتخابات هیات مدیره ، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن

3-     امکان انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیات های وابسته به نظام مهندسی استان

4-   استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار می دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی ، مالی ، فنی و غیره

5-     استفاده از پایگاههای علمی ، فنی ، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالابردن دانش فنی اعضا

6-     استفاده از تسهیلات قانونی ، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود.

7-     استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده 27 قانون

8-     استفاده از خدمات مالیاتی

 

 • اعتبار کارت عضویت اعضا یک ساله می باشد (یک سال پس از درخواست عضویت )و پس از گذشت یک سال با ارائه اصل کارت عضویت قبلی و پرداخت حق عضویت سالیانه ، اعتبار کارت تجدید می شود.
 • شایان ذکر است کلیه اخبار و اطلاعات سازمان از طریق پیام کوتاه و سایت سازمان در اختیار اعضا قرار می گیرد.

 

کد رشته ها ، نوع پروانه اشتغال بکار (اصلی – مرتبط)بر اساس عنوان مدارک تحصیلی دانشگاهی

 

1-   چنانچه فرد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته باشد بایستی مدارک مربوط به مقطع تحصیلی کاردانی نیز  ارائه شود(مدرک کاردانی و ریز نمرات دوره کاردانی ).

 • لازم به ذکر است کلیه مدارک باید به صورت برابر با اصل به سازمان تحویل داده شود.
 • برابر با اصل کردن مدارک توسط

 

 • چنانچه دانشنامه پایان تحصیلات و یا گواهینامه موقت تحصیلی فرد در دسترس وی نباشد باید قبل از ورود به بخش عضویت کاربرگ شماره 2 را تکمیل نموده و به سازمان تحویل دهد و پس از دریافت پاسخ استعلام از دانشگاه محل تحصیل نسبت به عضویت در سازمان اقدام نماید.
 • چنانچه رشته تحصیلی مهندس در فهرست جدول فوق نباشد يا متقاضی عضویت در سازمان با مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی باشد( به عنوان مثال مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری باشد و خواستار عضویت در رشته شهرسازی باشد) ،جهت تعیین کــد رشته، رای کمیسیون هم ارزی رشته هـا ملاک عمـل قرار می گیردلذا مدارك ذيل جهت ارائه به كميسيون مذكور تهيه و به سازمان تحويل داده شود.

2-     تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی

3-     تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

4-     ریز نمرات دوره کارشناسی

5-     ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد

6-     درخواست فرد به سازمان جهت ارسال مدارک به کمیسیون هم ارزی رشته ها

 •  
 • اعضاي وابسته سازمان با گذشت سه سال از مدرک کارشناسی و قبولی در آزمون حرفه ای مهندسان ، مجاز به دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی می باشند . سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه ای مهندسان در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون ، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر 5 سال کامل یک سال و حداکثر 2 سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد.در صورت هم رشته نبودن ، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزمون مهندسی نمی باشد.

 

 • سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه ای مهندسان رشته عمران (محاسبات ) قابل محاسبه نمی باشد.

 

 • هرگونه تغییر آدرس و تلفن فقط ازطریق سامانه پیام کوتاه و سرویس الکترونیکی انجام می شود (جهت اطلاعات بیشتر به واحد فناوری اطلاعات مراجعه نمایید).

 

 • جهت اطلاع از وضعیت عضویت فقط از طریق سایت سازمان اقدام نمایید لذا در این خصوص از مراجعه حضوری خودداری نمایید زیرا در صورت مراجعه واحد عضویت و صدور پروانه پاسخگو نمی باشد.

 

 • چنانچه رشته تحصیلی فرد در فهرست جدول فوق نباشد و یا فرد متقاضی عضویت با مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی باشد ( به عنوان مثال مدرک کارشناسی فرد مهندسی عمران و کارشناسی ارشد وی برنامه ریزی شهری باشد و فرد خواستار عضویت در رشته شهرسازی باشد ) باید جهت تعیین کد رشته به اداره راه و شهرسازی استان مراجعه نموده و نتیجه را کتباً به سازمان ارائه نمایند.

 

 • چنانچه فرد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته باشد ارائه مدرک تحصیلی کاردانی نیز الزامی می باشد.

 

 • چنانچه دانشنامه پایان تحصیلات و یا گواهینامه موقت تحصیلی فرد در دسترس وی نباشد باید قبل از ورود به بخش عضویت الکترونیکی باید کاربرگ شماره 2 اشخاص حقیقی را تکمیل نموده و پس از دریافت پاسخ استعلام از دانشگاه محل تحصیل نسبت به عضویت در سازمان اقدام نماید.

 

 • فرد با گذشت سه سال از مدرک کارشناسی و قبولی در آزمون حرفه ای مهندسان ، مجاز به دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی می باشد . سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه ای مهندسان در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون ، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر 5 سال کامل یک سال و حداکثر 2 سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد . در صورت هم رشته نبودن ، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزمون مهندسی نمی باشد .

 

 • سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه ای مهندسان رشته عمران ( محاسبات ) قابل محاسبه نمی باشد.

 

 • هرگونه تغییر آدرس و تلفن از طریق سامانه پیام کوتاه و سرویس الکترونیکی انجام می شود ( جهت اطلاعات بیشتر به واحد فناوری اطلاعات مراجعه نمایید ).

 

اعضاي سازمان با دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی مجاز به استفاده ازظرفیت اشتغال بکار نظارت و طراحی در طول یک سال مهندسی می باشند(جهت استفاده از ظرفیت اشتغال بکار طراحی عضویت در دفاتر مهندسی و شرکتهای حقوقی الزامی می باشد).

 

راهنمای وضعیت نظام وظیفه:

با توجه به گزینه انتخاب شده در این قسمت ، باید یکی از مدارک زیر ارائه گردد.

1-     در صورت انتخاب گزینه های" پایان خدمت ، معافیت یا خرید خدمت" تصویر پشت و روی کارت مذکور ارائه گردد.

2-   در صورت انتخاب گزینه" در حال انجام خدمت" ، معرفی نامه ای از ارگان محل خدمت خطاب به سازمان ارائه گردد.(مبنی بر در حال انجام خدمت بودن مهندس)

3-   در صورت انتخاب گزینه" پرسنل رسمی "تصویر پشت و روی کارت پرسنلی ارائه گردد( این بند مخصوص پرسنل ادارات و سازمانهایی می باشد که به جهت خدمت در آن ارگانها از خدمت نظام وظیفه معاف می باشند.)

4-     در صورت انتخاب گزینه "مشمول" باید یکی از مدارک زیر ارائه گردد:

-         نامه اعزام به خدمت ( نامه معاونت نظام وظیفه مبنی بر اعلام تاریخ اعزام به خدمت فرد)

-         نامه معافیت تحصیلی ، نامه اتمام معافیت تحصیلی ( نامه دانشگاه به معاونت وظیفه عمومی )

 

لازم به ذکر است این بند مخصوص مهندساني است که موظف به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه می باشند ولی به دلایل متفاوت از قبیل تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر، هنوز این دوره را طی ننموده اند .

 

راهنمای مشخصات تحصیلی:

در صورت دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یکی از مدارک زیر ارائه گردد:

1-     دانشنامه پایان تحصیلات کارشناسی

2-     گواهینامه موقت تحصیلی

3-     معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل

 


تمام حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان است.